Najlepšie spojenie

Dvojzónové detektory pohybu pre zabezpečenie problematických priestorov

JA-86P je bezdrôtový dvojzónový infrapasívny detektor určený na priestorovú detekciu pohybu osôb v zabezpečených objektoch. Inštaluje sa do problematických priestorov. Detektor komunikuje bezdrôtovým protokolom EZS OASiS a je napájaný z Li-ion batérie.

Detekcia v dvoch zónach zaručuje vysokú odolnosť proti aktivácii pohybom domácich zvierat – poplach nastane až pri súčasnom narušení obidvoch zón. Detektor používa na vyhodnotenie signálu metódu viacnásobnej analýzy signálu. Tým sa dosahuje vynikajúca citlivosť a vysoká odolnosť proti falošným poplachom. V priestoroch so zvýšeným rizikom falošných poplachov možno zvýšiť citlivosť detektora nastavovacou prepojkou.

Detektor JA-86P je určený na pripojenie k bezdrôtovým zabezpečovacím ústredniam JA-80 OASiS. Pre drôtové zabezpečovacie ústredne je k dispozícii jeho drôtový ekvivalent, detektor JS-22.Detektor JA-86P a diagram jeho smerovej citlivosti. Pri inštalácii do výšky 1,2m nad zemou, je deliaca čiara medzi spodnou a vrchnou zónou práve v tejto výške. Pohybujúci sa pes, mačka, kuna, alebo hlodavec nedokáže aktivovať obidve zóny súčasne.

Interiérové dvojzónové detektory pohybu pre problematické priestory a priestory s domácimi zvieratami:

Bezdrôtový JA-86P

65,20 EUR bez DPH / 77,59 EUR s DPH


Drôtový JS-22
26,00 EUR bez DPH / 30,94 EUR s DPH


Späť