Najlepšie spojenie

Kontakty:

Nájdete nás na adrese:

Ing. Juraj Procházka - TELEMATIC PRO
Pod dráhami 16, 960 01 Zvolen

Tel: 045/5320 568, 045/2746 999
0904/133 999, 0903/800 122
Fax: 045/5330 897
www.telematic.sk
e-mail: juraj@telematic.sk

IČO: 10921753
DIČ: 1032958212
IČ DPH: SK1032958212
Banka: 2628192246/1100, Tatrabanka a.s., Zvolen