Najlepšie spojenie

JA-80IR OASiS - vonkajšia bezdrôtová IR závora

Závora JA-80IR OASiS je určená k indikácii narušenia priestoru pretrhnutím optickej spojnice medzi vysielačom a prijímačom. Jedná sa o výrobok firmy Optex, doplnený vysielačmi kompatibilnými so systémom OASiS. Napájaná je z veľkokapacitných lítiových batérií. Signál o nízkom napätí batérie vysielača i prijímača je štandardne prenášaný na ústedňu EZS. Závora obsadí v systéme dve pozície, aktivácia závory je hlásená prijímacou časťou (pozíciou, kde je v systéme priradený jej vysielač). Obidve časti závory indikujú sabotáž na ústredňu.

Vysielače prevádzajú pravidelne autotest a hlásia svoj stav kontrolným prenosom do systému. Závor JA-80IR je predurčená k zabezpečeniu vonkajších priestorov, ale uplatnenie nájde aj pri ochrane rozsiahlych vnútorných priestorov, napr. výrobných a skladových hál a pod.Technické paramatre závory JA-80IR:Cena bez DPH: 498,25 € / s DPH 597,90 €


Späť