Najlepšie spojenie

Káblový, či bezdrôtový zabezpečovací systém?

Klasické prvky EZS sú navzájom prepojené káblami, ktorými sa prenáša napájanie a všetky informácie. Oproti tomu bezdrôtové systémy medzi sebou komunikujú rádiovo a detektory sú napájané z batérií. Spoľahlivosť a bezpečnosť oboch variantov závisí na type výrobku a nie je možné tvrdiť, že napríklad bezdrôtové systémy sú určené pre nižšie riziká. Naopak, posledné modely bezdrôtových systémov spĺňajúcich prísne európske normy pre EZS sú na takej kvalitatívnej úrovni, že za sebou nechávajú aj celú radu káblových systémov.

Prednosti káblových systémov

Výrobky sú väčšinou lacnejšie ako bezdrôtové (pokiaľ sa nepočíta inštalačný materiál a práca) a môžu sa väčšinou kombinovať komponenty niekoľkých výrobcov v jednej inštalácii (ak nejde o zbernicový systém). Nie je nutné meniť batérie v detektoroch, je však potrebné vykonávať preventívne prehliadky systému.
Moderné zbernicové systémy navyše dokážu výrazne znížiť potrebnú dĺžku kabeláže a tým aj náklady. Keďže detektory a ďalšie komponenty sú pripojené na jediný kábel (zbernicu), nie je nutná hviezdicová konfigurácia siete, ale môže mať tvar slučky, alebo otvorenej zbernice. K takýmto systémom patrí napríklad Jablotron 100, ale aj niektoré systémy značky Paradox, DSC a ďalšie.

Výhody bezdrôtových systémov

Samotná inštalácia je veľmi čistá (s minimom vŕtaní a sekaní), rýchla a teda lacná. Výsledný vzhľad interiéru potom nie je narušený inštalačnými lištami. Systémy sú veľmi rýchlo rozšíriteľné (možno doplniť ďalšie prvky k EZS, napr. detektor pohybu) a dajú sa jednoducho odinštalovať (pokiaľ sa napr. presťahujete). Samotestujúce funkcie všetkých súčastí systému upozornia na prípadnú poruchu alebo potrebu výmeny batérií. Životnosť batérií v detektoroch je približne 12 až 15 mesiacov, v systéme OASiS až 3 roky! Mimochodom, ak sa rozhodnete pre bezdrôtový zabezpečovací systém, máte postarané o komfort. Bezdrôtové detektory môžu poslúžiť na aktiváciu svetla, zvončeka, ventilácie a celý systém možno ovládať diaľkovým ovládačom.

Bezdrôtovo-drôtový (hybridný) zabezpečovací systém

Cenovo výhodný a plne flexibilný je kombinovaný bezdrôtovo-drôtový tzv. hybridný systém. Tam, kde je možné káble naťahať, možno nainštalovať drôtové zabezpečovacie prvky a kde nie, použiť bezdrôtové. Takýto systém má všetky vlastnosti bezdrôtového aj drôtového systému - je komfortný a cenovo výhodný.

Výber systému

Pri výbere systému je potrebné predovšetkým vychádzať z toho, že systém EZS má za úlohu chrániť váš majetok v rádovo vyšších hodnotách. Preto musíte mať istotu, že sa na váš zabezpečovací systém môžete spoľahnúť. Asi by nikoho nenapadlo kupovať poplachovú ústredňu na trhovisku a nákup v supermarketoch tiež nie je tým najlepším riešením. Pri informovaní sa o systéme EZS sa uistite, či je výrobok potrebne atestovaný, alebo naň bolo vystavené vyhlásenie o zhode. Požadovanú kvalitu Vám môžu potvrdiť aj certifikáty NBÚ, ktoré sú zárukou kvality EZS a výrazne Vám uľahčia jednanie s poisťovňami o akceptovaní zabezpečenia objektu. Montážna firma by Vám mala preukázať, že vlastní licenciu pre montáž EZS, ale aj to, že bola dodávateľom alebo priamo výrobcom preškolená na inštaláciu daného zariadenia. Samozrejmosťou je aj zabezpečenie servisu a prípadných opráv.Inštalácia

1/ Kvalitné komponenty systému nie sú ešte zárukou bezproblémovej funkcie. Nepúšťajte sa do inštalácie EZS svojpomocne! Uvážte, že nejde o inštaláciu bežného elektrického zariadenia, ale o ochranu vášho majetku, či dokonca rodiny. Na požiadanie spracujeme konkrétnu ponuku zabezpečenia vášho domu alebo bytu tak, aby bola dosiahnutá maximálna ochrana pri rozumných investíciách.

2/ Pri profesionálnej inštalácii môžete zjednať v poisťovniach z platieb poistného zľavu (v niektorých poisťovniach výraznú). Neprofesionálne zabezpečený byt vám naopak môže priniesť sklamanie v podobe skrátenia poistného plnenia pri poistnej udalosti, ale hlavne sklamanie zo zlyhania ochrany.


Späť