Najlepšie spojenie

JABLOTRON 100 – nová generácia zabezpečenia objektov

Nová „šťuka v rybníku“ bezpečnosti objektov

Nový alarm JABLOTRON 100 s prevratným systémom ovládania je komplexné riešenie určené nielen na ochranu majetku a osôb pred vlámaním a požiarom, ale integruje aj funkcie inteligentného riešenia domu. Alarm umožňuje variabilne využiť zbernicové a bezdrôtové systémové prvky. Pružne sa prispôsobí nárokom na zabezpečenie rozsiahlej firmy, ale aj potrebám domácností a to vďaka revolučnému patentovanému systému ovládania z vývojárskej dielne Jablotronu. Nová je však celá jeho architektúra. Rozsah komponentov, variabilita počtu periférií, zbernicové usporiadanie, nový bezdrôtový komunikačný protokol, možnosti komunikácie a vzdialeného servisného i užívateľského prístupu z neho robia nadčasové riešenie elektronického zabezpečenia.Systém môže ovládať až 300 užívateľov cez zbernicové, aj bezdrôtové prístupové moduly. Všetky sú vybavené RFID čítačkou a podľa modelu tiež klávesnicou alebo aj displejom. K modulom sa pripájajú ovládacie segmenty, ktoré jednoduchou logikou semaforu umožňujú ľahké ovládanie ochrany v sekciách, ovládanie programovateľných výstupov a aktiváciu tiesňových volaní. Vďaka tomu, že segmenty zároveň zelenou a červenou signálkou zobrazujú stav sekcií a výstupov, je JABLOTRON 100 unikátne prehľadný pre každého užívateľa. Systém sa ovláda stlačením tlačidla na segmente a overením zadaného kódu alebo priloženej RFID karty / čipu. Alternatívou je ovládanie diaľkovými ovládačmi s identickou funkcionalitou, ako majú segmenty.

Vlastnosti systému

JABLOTRON 100 je navrhnutý a certifikovaný podľa EN 50131 pre stupeň zabezpečenia 2, do ktorého patrí väčšina nehnuteľností. Pripravená je aj certifikácia NBÚ SR. Systém kombinuje zbernicovú architektúru drôtového prepojenia jednotlivých prvkov s bezdrôtovým pripojením. Bezdrôtová komunikácia je postavená na novom obojsmernom dynamickom prenosovom protokole Jablotron 100 využívajúcom frekvenciu 868 MHz so zaistením viacnásobnej ochrany, integrity a odolnosti systému proti spontánnym i zámerným kolíziám komunikácie.

Komunikačné dosahy jednotlivých periférií sú na priamu viditeľnosť v rádoch stoviek metrov a dajú sa predlžovať pripojením ďalších rádiových modulov na zbernicu. Pre dokonalé pokrytie zabezpečovaného priestoru možno do systému inštalovať až 3 moduly rádia.

JABLOTRON 100 má až 120 adries pre priradenie bezdrôtových alebo zbernicových detektorov, klávesníc, ovládačov, sirén a ďalších prvkov. Systém je možné rozdeliť na 15 nezávislých sekcií (bytov, firiem, predajní, kancelárií ...) a ponúka 32 programovateľných výstupov slúžiacich na ovládanie brán a závor, osvetlenia, kúrenia, ventilácie, zavlažovania alebo ďalších spotrebičov v budove.

Ústredňa je vybavená GSM/GPRS/LAN komunikátorom, ktorý umožňuje hlasovú, SMS alebo GPRS/ IP komunikáciu s užívateľmi a strediskami bezpečnostných služieb, či polície. Voliteľný je komunikátor na pevnú telefónnu linku. Komunikátory okrem prenosu informácií zo systému plnia funkciu modemu pre vzdialený prístup, monitoring, programovanie a ovládanie programovateľných výstupov s pripojenými spotrebičmi (napríklad ovládanie brány prezvonením z autorizovaného mobilu). Vzdialený prístup je možné realizovať z internetového portálu, smartfónov, SMS príkazmi a priamym pripojením PC s nastavovacím softvérom F-link.Široká ponuka prvkov v zbernicovom (drôtovom) aj v bezdrôtovom prevedení umožňuje individuálne riešenie ochrany každého objektu. V jednom dizajnovom rade ponúka klasický PIR detektor pohybu ale aj PIR s integrovaným nezávislým akustickým detektorom rozbitia skla. V bezdrôtovom variante je k dispozícii aj kombinovaný PIR a mikrovlnný detektor pohybu alebo PIR s kamerou. Takéto riešenie je v bezdrôtovom vyhotovení celkom ojedinelé. Na zabezpečenie okien a dverí je k dispozícii miniatúrny magnetický detektor a špeciálny „neviditeľný“ magnet na skrytú montáž do plastových rámov okien alebo dverí. Pre špeciálne aplikácie je určený miniatúrny stropný PIR detektor a detektor rozbitia skla. Tie sú vhodné aj na ochranu vozidla parkujúceho v dosahu ústredne systému. Plášťovú ochranu objektu doplňujú vonkajšie detektory pohybu a infrazávora, požiarnu bezpečnosť zas optický detektor dymu a detektor úniku výbušných plynov. V ponuke je aj detektor signalizujúci zaplavenie priestoru.

Kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky a návrh riešenia.

JABLOTRON 100 - alarm novej generácie
Späť