Najlepšie spojenie

Bezdrôtový/drôtový zabezpečovací systém Jablotron OASiS

Elektronický zabezpečovací systém novej generácie OASiS je použiteľný vo firmách aj v domácnostiach.

* Dokáže strážiť dom (signalizuje vlámanie, požiar, únik plynu, prepadnutie, zdravotnú núdzu), môže riadiť prístup (ovládaním dverových elektrických zámkov) a dokáže ovládať spotrebiče (kúrenie, osvetlenie a pod.).

* Prvky napájajú lítiové batérie (životnosť 3 roky) a spoľahlivo komunikujú bezdrôtovo až na niekoľko stoviek metrov (v pásme 868MHz). Vstupné a výstupné svorky umožňujú pripojiť drôtové periférie (detektory, sirény, klávesnice...).

* OASiS možno ovládať až 50-timi číselnými kódmi, 50-timi prístupovými kartami a diaľkovými ovládačmi. Diaľkovo možno systém ovládať mobilným telefónom alebo cez internet.

* Udalosti OASiS hlási na mobilný telefón (výstražné volanie alebo SMS) a môže ich taktiež posielať na pult centralizovanej ochrany. Montáž nevyžaduje káble (je šetrná k interiéru) a montér môže robiť kontrolu a zmeny nastavenia na diaľku (systém mu automaticky hlási prípadnú požiadavku údržby - napr. potrebu výmeny batérií, poruchu...).

* Systém je možné inštalovať ako úplný domový zabezpečovací systém, alebo len jeho časť napr. bezdrôtový zvonček, diaľkové ovládanie garážovej brány, automatické zapínanie svetiel či ventilátora, bezdrôtový termostat na ovládanie kúrenia a pod.

* Použitím GSM komunikátora získate možnosť plnohodnotného telefonovania ako z klasického telefónu (GSM brána).
* Priradenie prvkov do sekcii A,B a C umožňuje riešiť individuálne požiadavky pre zabezpečenie rôznych častí objektov. Ústredňa umožňuje využiť buď dve úrovne čiastočnej ochrany (zapnutá ochrana v sekcii A, napr. garáž, v sekciách AB napr. garáž a prízemie, alebo v celom objekte - ABC), alebo rozdeliť systém do dvoch nezávislých podsystémov so spoločnou sekciou.

* Ústredňa sa ovláda klávesnicami, diaľkovými ovládačmi alebo diaľkovo napr. mobilným telefónom (prostredníctvom komunikátora a príslušných modulov v ústredni). V systémových klávesniciach je zabudovaná čítačka RFID kariet, ktorých použitie môže byť podmienené zadaním kódu pre zvýšenie bezpečnosti. Systém môže byť ovládaný až 50-timi prístupovými kartami alebo kódmi.

* Dôležité informácie o prevádzke systému sa zaznamenávajú do vnútornej pamäte ústredne, kde je uložených posledných 255 udalostí vrátane dátumu a času.

* Ústredňa má 2 programovateľné výstupy. Nastaviť možno až 50 ovládacích kódov a kariet. Do konektora dátovej zbernice možno zapojiť počítač alebo drôtovú klávesnicu. Ústredňa je napájaná zo siete (zálohovací akumulátor môže mať kapacitu 1,3 alebo 2,2Ah), má pamäť 255 udalostí a jej vnútorné hodiny automaticky rozpoznávajú zimný a letný čas.

* Ak je pripojený rádiový modul JA-82R, možno do ústredne priradiť (učiť) bezdrôtové detektory, RC ovládače, klávesnice, sirény a termostaty. Programovateľné výstupy ústredne možno naučiť do UC a AC modulov. Do ústredne sa zapája modul komunikátora (JA-80X, JA-80Y alebo JA-80V).


Technické parametre:


*Tieto signály poskytuje ústredňa aj bezdrôtovo pre bezdrôtové sirény a výstupné moduly AC a UC.

Späť