Najlepšie spojenie

EZS OASiS pre zabezpečenie vášho domova

Modulárne hybridné ústredne OASiS A-82K (bez akumulátora a so 4 drôtovými vstupmi), resp. A-83K (s akumulátorom a 10 drôtovými vstupmi) umožňujú v závislosti od použitých prvkov vybudovať komplexný systém pre zabezpečenie rodinného domu, bytu, či chaty s prípadným ovládaním domácich elektrospotrebičov.
Najčastejšie využívanou alternatívou je systém s GSM komunikátorom, ktorý dokáže prostredníctvom SMS informovať určený okruh osôb o vzniku, čase a mieste narušenia a prostredníctvom internetu je možné ho diaľkovo diagnostikovať ako aj pripojiť na pult centrálnej ochrany (nevyžaduje pevnú linku).

Systém je však možné realizovať aj bez GSM komunikátora, resp. s komunikátorom cez pevnú linku, alebo LAN a doplniť množstvom detektorov a periférií zo stavebnice OASiS.

Príklad zabezpečenia prízemia rodinného domu, bytu alebo chaty pomocou 3 PIR detektorov pohybu, magnetického senzoru otvorenia dverí a vonkajšej bezdrôtovej sirény s/alebo bez GSM komunikátora.
Variant 1 (drôtový systém bez GSM komunikátora)

JA-82K (ústredňa systému OASiS), JA-82C (modul na doplnenie 10 drôtových vstupov ústredne JA-82K a JA-83K), 3 ks JS-20 LARGO (drôtový PIR detektor - 120°/12m), SA-203 (magnetický samolepiaci snímač mini s vyvedeným vodičom - povrchový), JA-81E (zbernicová klávesnica s LCD displejom), OS-360A (vonkajšia piezoelektrická zálohovaná siréna s akumulátorom a blikačom), SA-214/2.2 (zálohovací akumulátor).Variant 2 (drôtový systém s GSM komunikátorom)

JA-82K (ústredňa systému OASiS), JA-82C (modul na doplnenie 10 drôtových vstupov ústredne JA-82K a JA-83K), JA-80Y (GSM/ GPRS komunikátor pre OASiS, výstražné volanie a SMS na 8 tel. čísel), 3 ks JS-20 LARGO (drôtový PIR detektor - 120°/12m), SA-203 (magnetický samolepiaci snímač mini s vyvedeným vodičom - povrchový), JA-81E (zbernicová klávesnica s LCD displejom), OS-360A (vonkajšia piezoelektrická zálohovaná siréna s akumulátorom a blikačom), SA-214/2.2 (zálohovací akumulátor).

Vzhľadom na potrebu vybudovania kabeláže sú náklady na montáž drôtového systému vyššie ako v prípade bezdrôtového a závisia od rozlohy priestorov, počtu prierazov, spôsobu inštalácie (žľaby, trubky) a pod.Variant 3 (bezdrôtový systém bez GSM komunikátora)

JA-82K (ústredňa systému OASiS), JA-82R (modul bezdrôtovej komunikácie), 3 ks JA-80P (Bezdrôtový PIR detektor), JA-83M (miniatúrny bezdrôtový magnetický detektor otvorenia), JA-81E (zbernicová klávesnica s LCD displejom), JA-80A (bezdrôtová externá siréna s batériou), SA-214/2.2 (zálohovací akumulátor).Variant 4 (bezdrôtový systém s GSM komunikátorom)

JA-82K (ústredňa systému OASiS), JA-82R (modul bezdrôtovej komunikácie), JA-80Y (GSM/ GPRS komunikátor pre OASiS, výstražné volanie a SMS na 8 tel. čísel), 3 ks JA-80P (Bezdrôtový PIR detektor), JA-83M (miniatúrny bezdrôtový magnetický detektor otvorenia), JA-81E (zbernicová klávesnica s LCD displejom), JA-80A (bezdrôtová externá siréna s batériou), SA-214/2.2 (zálohovací akumulátor).

Cenovú ponuku na zariadenia a montáž vypracujeme na požiadanieInteligentná bezdrôtová zásuvka na ovládanie spotrebičov AC-88 OASiSDo zásuvky je možné naučiť maximálne 8 prvkov a každý z nich môže vyvolať iný typ reakcie: zapínací režim (aktivácia periférie zapne zásuvku), vypínací režim (aktivácia periférie vypne zásuvku), režim časovač (aktivácia periférie zapne zásuvku na zvolený časový interval 1 min. až 24 hod.).
Ideálne využitie nájde v bytovej automatizácii alebo tam, kde už nie sú žiaduce stavebné úpravy. Obsahuje jedno nezávislé, bezdrôtovo ovládateľné, výkonové relé a napája sa z elektrickej siete.Späť